PDF Print E-mail
There are no translations available.

Do projektu może przystąpić instytucja która:

 • jest abonentem jednej z sieci miejskich członków konsorcjum PIONIER lub bezpośrednio sieci PIONIER;
 • posiada status: szkoły wyższej, instytutu badawczego, jednostki badawczo-rozwojowej lub biblioteki publicznej;
 • zgadza się na udostępnianie gościnnego dostępu zgodnie z warunkami technicznymi eduroam;
 • akceptuje warunki określone w Polskiej Polityce eduroam.

Aby przystąpić do projektu Instytucja powinna spełniać następujące warunki techniczne:

 • Instytucja musi uruchomić co najmniej jeden punkt dostępu bezprzewodowego dla sieci o
  nazwie eduroam.
 • Sieć eduroam musi być zabezpieczona szyfrowaniem typu WPA-Enterprise i musi wspierać
  szyfrowanie WPA2/AES lub WPA/TKIP.
 • Serwer RADIUS uwierzytelniający użytkowników w sieci eduroam musi zostać połączony z
  właściwym serwerem regionalnym usługi eduroam.
 • Wszystkie operacje uwierzytelniania własnych użytkowników, realizowane za pośrednictwem
  struktury eduroam muszą być odnotowane w logach, a zapisy muszą być przechowywane
  przez 6 miesięcy; w celu zapewnienia spójności czasowej logów, wszystkie serwery
  muszą synchronizować czas (np. przy pomocy protokołu NTP).
 • Instytucja musi prowadzić stronę informacyjną pod adresem http://eduroam.domena_instytucji,
  na której musi się znaleźć podstawowa informacja dla gości (po polsku i po angielsku);
 • Instytucja musi prowadzić stronę informacyjną dla własnych użytkowników podając podstawowe
  warunki korzystania z eduroam i kontakt do administratora (jest to niezbędne w
  przypadkach, kiedy użytkownik znajduje się w obcej instytucji i, aby rozwiązać problem,
  musi nawiązać kontakt z własnym administratorem).
 • Instytucja musi udostępniać Koordynatorowi eduroam i Regionalnemu Operatorowi eduroam
  konto testowe do celów monitorowania poprawności działania swojego serwera RADIUS.
 • Instytucja musi przekazać dane kontaktowe administratorów lokalnych usługi eduroam do
  bazy europejskiej (chyba, że przekazała zarządzanie Regionalnemu Operatorowi eduroam,
  który wyznaczy własnych administratorów).

Informacje dodatkowe:

Uruchomienie usługi eduroam następuje w wyniku wystąpienia do właściwej jednostki wiodącej (operatora) miejskiej sieci komputerowej po spełnieniu niezbędnych warunków technicznych (dane kontaktowe oraz formularz wniosku są dostępne poprzez portal http://www.eduroam.pl/).

Usługa eduroam jest świadczona bez dodatkowych opłat. Operatorzy sieci miejskich mogą oferować dodatkowe usługi odpłatne, np. hostingu serwera RADIUS.

Więcej informacji znajduje się na stronach portalu http://www.eduroam.pl/

Formalne zobowiązania regulowane są poniższymi dokumentami:

 

Last Updated on Wednesday, 26 May 2010 10:05